Kategorie

Koszyk

Brak produktów

0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

Producenci

  Lista gier - Cennik - Kliknij mnie

  Regulamin wypożyczalni gier planszowych sklepu Strefa MTG
  Ostatnia aktualizacja regulaminu: 28.02.2020

  § 1. Niniejszy regulamin ustala zasady korzystania z Wypożyczalni Gier Planszowych, która prowadzona jest przez firmę Strefa MTG s.c., Polna 30a, 00-635 Warszawa, NIP 522-301-63-83, zwaną dalej Wypożyczalnią, przez osoby zapisane do Wypożyczalni, zwane dalej Wypożyczającym.

  § 2. Z Wypożyczalni mogą korzystać osoby pełnoletnie i niepełnoletnie po wcześniejszym zapisaniu się. Aby móc skorzystać z Wypożyczalni wymagane jest okazanie do wglądu dokumentu ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, legitymacja). W przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

  § 3. Opłata podstawowa jest to koszt wypożyczenia gry na okres do 3 dni. Opłata podstawowa oraz Opłata za każdy kolejny dzień Wypożyczenia jest podana w Cenniku. Opłaty te mogą ulec zmianie, jednak nie w trakcie trwania okresu już rozpoczętego Wypożyczenia. Opłatę za Wypożyczenie uiszcza się w momencie zwrotu gry.

  § 4. W momencie Wypożyczania gry Wypożyczający wnosi Kaucję w wysokości podanej w Cenniku. W przypadku gier, które od niedawna są niedostępne na rynku zastrzegamy prawo do aktualizacji Kaucji tuż przed Wypożyczeniem. Kaucja jest pobierana w momencie Wypożyczenia gry. W chwili zwrotu gry Kaucja jest zwracana Wypożyczającemu. Szczególne zasady dotyczące Kaucji podane są w pozostałej części Regulaminu.

  § 5. Kaucję z §4 można wnieść jedynie gotówką.

  § 6. Maksymalny możliwy okres Wypożyczenia gry (o ile nie ustalono inaczej z Wypożyczalnią lub nie poinformowano o tym w trakcie Wypożyczenia mailowo na adres sklep@strefamtg.pl) wynosi 14 dni. Po przekroczeniu tego terminu grę uważa się za sprzedaną i kaucja nie podlega zwrotowi, a paragon na wysokość Kaucji jest do odbioru w Wypożyczalni.

  § 7. Gry Wypożyczone w Wypożyczalni należy zwrócić w stanie niepogorszonym. Zwrot winien nastąpić do rąk pracownika Wypożyczalni. Wypożyczający ma prawo zażądać od pracownika Wypożyczalni potwierdzenia zwrotu z podaniem jego daty. Wypożyczający jest odpowiedzialny za stan techniczny gry od momentu Wypożyczenia do momentu zwrotu.

  § 8. Obowiązkiem Wypożyczającego jest sprawdzenie stanu gry w momencie Wypożyczenia, w tym czy ilość elementów gry jest zgodna. Wszelkie uwagi odnośnie stanu elementów lub ich braki powinny być zgłoszone w momencie Wypożyczenia. W przypadku braku zastrzeżeń przyjmuje się, że Wypożyczana gra nie była uszkodzona i nie brakowało w niej żadnych elementów. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia i braki powstałe w czasie trwania Wypożyczenia.

  § 9. W przypadku zwrotu gry uszkodzonej lub zdekompletowanej Wypożyczalnia zastrzega:
  a) prawo do odmowy przyjęcia zwrotu i wypłacenia Kaucji. W takiej sytuacji Wypożyczającemu zostanie wydany paragon jak na zakup gry w wysokości wniesionej Kaucji, a Wypożyczona gra stanie się jego własnością.
  b) potrącenie części Kaucji na rzecz naprawy gry lub uzupełnienia jej elementów, jeśli będzie to możliwe. W takiej sytuacji Wypożyczalnia zastrzega prawo do zatrzymania Kaucji do momentu uzgodnienia kosztów naprawy/uzupełnienia, nie dłużej jednak, niż przez 7 dni. W okresie potencjalnego zatrzymania Kaucji opłata za wypożyczenie gry nie będzie naliczana, jednak gra będzie musiała pozostać w Wypożyczalni. Po uzyskaniu informacji na temat kosztu naprawy/uzupełnienia Wypożyczający będzie mógł ewentualnie zdecydować się na zachowanie gry i przepadek Kaucji, jeśli uzna, że koszt naprawy/uzupełniania jest jego zdaniem zbyt wysoki.
  c) obniżenia zwrotu Kaucji w przypadku uszkodzenia gry w sposób nie wykluczający jej dalszego użytkowania jednak obniżającego jakość gry (np. zalane, ale dobrze wysuszone planszetki graczy, które ucierpiały estetycznie, ale nie użytkowo), a jednocześnie nieuzasadnionego ekonomicznie do naprawy/wymiany. Po uzyskaniu informacji na temat kwoty potrącenia Wypożyczający będzie mógł ewentualnie zdecydować się na zachowanie gry i przepadek Kaucji, jeśli uzna, że obniżka zwrotu Kaucji jest jego zdaniem zbyt wysoka.

  § 10. Pracownik Wypożyczalni ma prawo odmówić Wypożyczenia gry bez podania przyczyny.

  § 11. Wypożyczający może zażądać od pracownika Wypożyczalni egzemplarza niniejszego Regulaminu i Cennika.

  § 12. Dostępność gry podana w Cenniku jest orientacyjna i mimo naszych starań może nie odzwierciedlać stanu faktycznego z różnych przyczyn niezależnych od nas. Oznaczenie "NOWOŚĆ" przypisane jest do 8 tytułów, które dodane zostały do oferty Wypożyczalni jako ostatnie.

  § 13. Istnieje możliwość rezerwacji gry w momencie, gdy dany tytuł jest dostępny w Wypożyczalni. Rezerwacji można dokonać mailowo na adres sklep@strefamtg.pl w tytule wpisując "Wypożyczenie - nazwa gry" lub osobiście w Wypożyczalni. Każdą Rezerwację mailową potwierdzamy odpowiadając na wiadomość i dopiero wtedy można uznać taką Rezerwację za wiążącą.

  § 14. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Regulamin dostępny jest w sklepie stacjonarnym Strefa MTG oraz na stronie www.strefamtg.pl w zakładce Wypożyczalnia.

  § 15. Integralną częścią Regulaminu Wypożyczalni jest Cennik Wypożyczalni. Cennik (w szczególności wysokość kaucji, wysokość opłat oraz dostępność gier) może ulec zmianie bez dodatkowej adnotacji tej zmiany.

  § 16. We wszystkie tytuły dostępne w wypożyczalni można zagrać bezpłatnie w sklepie Strefa MTG przy ul. Polnej 30a o ile są w danym momencie dostępne oraz jest wolne miejsce na sali do grania. Rozgrywkę należy w takiej sytuacji zaplanować tak, aby rozpoczęła się i zakończyła w godzinach otwarcia sklepu Strefa MTG. Do skorzystania z Wypożyczalni na miejscu nie jest wymagane zapisanie się do Wypożyczalni.

  Lista gier oraz cennik ukażą się po "kliknięciu" w link poniżej

  Lista gier - Cennik - Kliknij mnie